SẢN PHẨM DẦU DỪA

Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có từ vùng nguyên liệu dừa dồi dào tại Bến Tre, chúng tôi đã đẩy mạnh đa dạng dòng sản phẩm nước giải khát đột phá với chất lượng vượt trội, giữ được sự tươi nguyên của sản phẩm đến giọt cuối cùng.